Arquivo por etiquetas: Gómez Aller

O DÍA DE GALIZA. 25 DA SEGA

Para comemorar o día de Galiza vamos publicar este pequeno comunicado que o Grupo Galeguista de Lugo editou  en 1935 baixo a presidencia de Xose Ramón e Fernández-Oxea. Publicarían tamén un pasquín coa programación do día e varios textos, incluíndo un da autoría de Ramón Otero Pedrayo. Podedes consultar a entrada onde se fala do pasquín aquí

Día da Galiza; 25 da Sega

Día da Galiza; 25 da Sega

Cartas e documentos. A posición política do Grupo Galeguista de Lugo en febreiro de 1936

O 14 de febreiro de 1936, ante as inminentes eleccións, o Grupo Galeguista de Lugo edita este panfleto no que explica a súa posición política. Nel viñan a sinatura de Servando Gómez Aller e de Xosé Ramón e Fernández Oxea. Pinchade no propio documento para o ler.

Agradecémoslle ao Arquivo Ben-Cho-Shey da Deputación Provincial de Ourense a cesión do conxunto documental  que ilustra a estancia de Fernández Oxea en Lugo.

Panfleto do Grupo Galeguista de Lugo, 14 febreiro de 1936. (parte 1)

Panfleto do Grupo Galeguista de Lugo, 14 febreiro de 1936. (parte 1)

Panfleto do Grupo Galeguista de Lugo, 14 febreiro de 1936. (parte 2)

Panfleto do Grupo Galeguista de Lugo, 14 febreiro de 1936. (parte 2)

 

Non esquezades saciar a vosa curiosidade sobre este e outros proxectos visitando a páxina do Museo Provincial de Lugo.

Carta de Servando Gómez-Aller. Agosto de 1935. O grupo de Cotá

Hoxe, na sección Cartas e Documentos do Arquivo Ben-Cho-Shey vamos ver a carta que Servando Gómez-Aller lle envía a Ben-Cho-Shey días despois do día de Galiza de 1935. Gómez-Aller fai notar o éxito que tivo o panfleto, logo explícalle o decorrer de varios mitins e por último comenta aspectos organizativos dos mitins que están a programar no futuro inmediato. Destacan as novas sobre a proposta de creación dun grupo local do Partido Galeguista na parroquia friolesa de Cotá, ou o control ao que o Gobernador os somete en algúns actos. Ademais da dixitalización e transcrición da carta temos a nota de prensa  n’A Nosa Terra no que se cita o nomeamento da nova directiva do recente  Grupo Galeguista de Cotá.

Carta de Gómez-Aller do 6 de agosto de 1935 (parte 1)

Carta de Gómez-Aller , 6 de agosto de 1935 (parte 1)

Carta de Gómez-Aller do 6 de agosto de 1035 (parte 2)

Carta de Gómez-Aller, 6 de agosto de 1935 (parte 2)

Transcrición:

“6 – 8 – 35.

Sr. Don. Xosé Ramón Fernandez Oxea.

Ourense

Distinguido irman: Perdoneme amigo Oxea, a miña tardanza en i-e contestar a sua derradeira carta; pro-e valga n’a miña disculpa a actividade particular e n’o partido que tiven que desenrolar istes días atrás.

 Xa sabera como transcurreu o dia d’a Patria, estivo mui ben; craro esta que c’a escursión quedou limpo, o caseque limpo Lugo de galeguistas.

 O vintaoito que pasou suspendeunos o Gobernador o mitin en Santa Marta; pro-e o día 2 demos o de Friol, que estivo moi ben. Decentou Teolindo Corredoira que quedou perfeitamente; falamos Fole i-eu. Alí mesmo falamos c’os de Cotá que queren facer un grupo e formalizamos o mitin n’a dita aldeia pra o 18 diste mes.

 Unha gran noticia: O proisimo domingo e case seguro que celebro n’o Teatro Principal de Villalba un gran mitin, n’o que falaremos o trio de Friol, pr-e desexariamos que pra ise dia estivese vostede eiqui. ¿Poderá sere?.

 Teñolle gardados uns cantos exemprares do folleto que fixemos en Lugo; gustou moito, i-os anunciantes pagaron ben.

 O novo notario aínda non veu, e Primitivo R Sanxurxo ¿cando ven?

 Unha cousa que me esquencín: n’o mitin en Friol concentrouse por orde do Gobernador moita guardia civil, e foi un delegado gubernativo, que de contado simpatizou con nos, e mais co coñac que Rubiños lle daba.

 Os recibos foron postos ao cobro o mesmo día primeiro as 9 da mañan i pra que logo diga!

 Boeno amigo, Ben-Cho-Shey, nada mais, Lembranzas a sua dona i-os irmaus d’Ourense; pra

vostede lembranzas de todos i-unha aperta

S Gómez-Aller (sinatura)”

Folla d'A Nosa Terra 15 de maio 1936. Nota do Grupo de Cotá

Folla d’A Nosa Terra 15 de maio 1936. Nota do Grupo de Cotá

Non esquezades saciar a vosa curiosidade sobre este e outros proxectos na  páxina do Museo Provincial de Lugo

Carta de Servando Gómez-Aller. O día de Galiza de 1935

Baixo o título Cartas e documentos do arquivo Ben-Cho-Shey, ensinarémosvos parte da documentación que empregamos. Esta sección sairá os venres, até o 18 de maio. Dende aqui agradecémoslle de novo ao Arquivo Ben-Cho-Shey e a Deputación Provincial de Ourense a colaboración e cesión dos documentos que forman a exposición.

Como primeira entrega, temos unha carta de Servando Gómez-Aller de la Vallina, secretario do Grupo Galeguista de Lugo, datada o 19 de xullo de 1935. Nela coméntalle a Xosé Ramón e Fernández-Oxea o estado dos preparativos para as celebracións do día de Galiza de 1935. Na altura, Ben-Cho-Shey xa era o presidente do Grupo Galeguista de Lugo, pero nese xusto momento atopábase de vacacións no domicilio familiar, en  Ourense. Na carta vemos como lle agradece o envío dun  artigo de Otero Pedrayo para incluir no folleto dos actos e detállalle o estado das xestións organizativas do evento. No programa  inclúese un concerto da Banda Municipal de Lugo dende o templete da Praza da República (hoxe Praza Maior). Rapsodia Gallega, Negra Sombra e Muiñeira de Juan Montes ou a Alborada e o Himno galego de Pascual Veiga foron parte do repertorio interpretado.

O folleto foi reeditado, en edición facsímile, en xullo de 2010 polo Servizo de Publicacións da Área de Cultura.

Aquí tedes a dixitalización e a transcrición da carta. Ao final da entrada están a capa e a contracapa do folleto. É unha dixitalización da reedición, na exposición hai un orixinal.

Manuscrito da carta de Servando Gómez-Aller

Transcrición:

“19 – 7 · 35.

Don. Xosé Ramón Fernandez Oxea

Ourense

Distinguido amigo e irman: Hai dias percibin a sua (carta) , acompañada do artigo d’Outeiro Pedraio.

O libriño pra o dia d’a Terra xa está n’a imprenta, i-agora estamos reunindo pra tratare d’excursión a Cruña e Santiago.

A radio comprometina pra as tres sesions: as 2 1/2 darei unha leria, as 6 1/2 haberá un recital de poesia acárrego d’unha rapaza i-as 10 1/2 musica galega. Tamen a Banda Municipal dara un concerto de musica galega, o coro Cántigas i-Aturuxos tamen fará algunhas cousas, como prestare os gueiteiros pra as dianas, cantará n’a radio, etc.

Nada máis qu’istas cousiñas deslabazadas pra i-e dar conta d’a marcha d’os festexos, e pra tranquilizal-o, e vexa que traballamos.

Saudos respetuosos a sua dona e unha aperta

(sinatura) S.Gómez Aller”

Capa do programa do día da Galiza, 1935 (reedición)

Capa do programa do día da Galiza  1935 (reedición de 2010).

Contracapa do programa do día da Galiza, 1935

Contracapa do programa do día da Galiza, 1935 (reedición de 2010).

Como xa é habitual, non esquezades saciar a vosa curiosidade sobre esta exposición e outros contidos visitando a páxina do Museo Provincial de Lugo.