Arquivo por etiquetas: represión

Cartas e Documentos. O expediente de depuración de Ben-Cho-Shey

Hoxe traémosvos os 3 folios que conforman o expediente de depuración de Xosé Ramón e Fernández-Oxea. Os dous primeiros datados o 26 de dembro de 1936 conforman o prego de cargos dos que é acusado; elaborados pola “Comisión nombrada para la depuración del personal de instrucción pública de la Provincia de Lugo” e firmados polo Gobernador Bermúdez de Castro (que xa o fora durante a ditadura de Primo de Rivera). O terceiro e último, mecanografado cunha tinta de cor mais escuro é rubricado polo “Vicepresidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza” da “Junta Técnica del Estado” Enrique Suñer foi enviado desde Burgos o 25 de Maio de 1937 chegando a Lugo o 31 de Maio. É a comunicación do acordo co que se pecha o expediente de depuración e  grazas ao cal Ben-Cho-Shey é desterrado. Salvaría a vida, mais nunca voltaría a traballar en Galicia.

Prego de Cargos 1

Prego de Cargos 1

Prego de cargos 2

Prego de cargos 2

_______________________________________________________________________________________________________

Comunicación da sentencia

Comunicación da sentencia

Cartas e documentos. Carta de Cesáreo Saco en 1948

Cesáreo Saco foi primeiro mestre e logo avogado; militante do Partido Galeguista, foi tamén presidente das Mocidades Galeguistas e do Grupo Galeguista de Monforte. Preso tanto ao inicio da sublevación como nos anos 40 en varias ocasións. En 1946 a apreixado en Madrid xunto a Ramón Piñeiro. Ben-Cho-Shey e  Isabel Algarra desfaríanse en esforzos para coidar e atender aos dous presos galeguistas durante a súa estancia na prisión de  Alcalá de Henares. Isabel Algarra faríase pasar por curmá de Ramón Piñeiro para poder atendelo. Tamén se encargarían de realizar todo tipo de xestións para lograr a redución da pena para os dous presos. Cesáreo Saco sairía a comezos do 1948. Esta é unha das primeiras cartas que lle envía a Xosé Ramón e Fernández-Oxea, xa de regreso coa súa familia  (seus pais e un dos seus irmáns, tamén militante do PG e ex-presidiario, Camilo Saco) e nunha situación moi similar a un arresto domiciliario, na casa familiar de Navallos (parroquia de Santa María de Ousende; O Saviñao), moi preto  de  Monforte de Lemos.

Carta de Cesáreo Saco, marzo 1948. Parte 1

Carta de Cesáreo Saco, marzo 1948. Parte 1

Carta de Cesáreo Saco, marzo 1948. Parte 2

Carta de Cesáreo Saco, marzo 1948. Parte 2

Carta de Cesáreo Saco, marzo 1948. Parte 3

Carta de Cesáreo Saco, marzo 1948. Parte 3

_______________________________________________________________________________________________________

Transcrición:

“Monforte 26-4-48

Sr. D.

José Ramón Fernández-Oxea

Querido Ben-Cho-Shey: Chegamos eiquí moi ben e istes días adicámonos a dormir, comer e pasear, como bos discípulos de Pantagruel.

N’iste intre escríbolle a Rosendo Salgueiro pra que avise ao Ramiro do Páramo i me sailla o viernes  á Puebla de San Julián, pois voulle facer unha visita ao pai de Ramón. Tamén lle escribín a Otero pra ver si coincidimos o día tres en Ourense e dende alí farei unha escapada a Vigo. Decídelle todo isto ao Ramón. Recibín unha carta do Juanito dende o Dueso pra que lle faga unha xestión por medio da Isabel. Como se trata d’unha xestión imposibel de realizar, dígovolo somentos con carácter informativo e non con ánimo de que vos movades ren n’iste asunto. Il quere sair a un campo de traballo; pro eu non sei como il se decata de que tendo unha condena tan elevada, e unhos antecedentes de fuguista tan acusados, é de todo punto imposibel conquerilo. Eu contestareille facéndolle ver ista imposibilidade.

A Vigo intrésame ir denantes de findar o curso.

O domingo irán a visitarnos a Navallos o Avelino Rivas i-o Eliseo, que vos non nos conecedes, pro o Ramón si, e dannos lembranzas pra il.

A Lugo non podo ir até dimpois do día 8.

Inda vivimos en Navallos, si nos escribirdes faceino a Monforte, pois no traieito de Monforte a Navallos o carteiro, cumprindo ordes oficiosas, ten o costume de abrir as cartas con medios técnicos que inda non puden averiguar en que consisten.

Eu ben cho sabía que non eras ti o “nubeiro”, sinon eu, pois o vagón en que viñemos de Madrí, descarrilou entre o Barco e Villamartín e voltou a encarrilar de seu; todo isto en cuestión de segundos; i agora fai unha friaxe que nos fai estar metidos dentro da casiña.

Un saúdo a Isabel, lembranzas ao Ramón i-o Evaristo i-outra aperta de teu amigo

Cesáreo Saco* (sinatura)

            Dalle tamén lembranzas ao Carlos e recibídeas de meus irmáns.

            Direición: Monforte- calle de Roberto Baamonde nº 13″

Non esquezades saciar a vosa curiosidade sobre este e outros proxectos visitando a páxina do Museo Provincial de Lugo.

O diario, outono 1940. Unha xornada na vida dun Inspector de 1º ensino

Hoxe no diario Ben-Cho-Shey regálanos o  relato da viaxe feita o 8 de Outubro de 1940. Sae de Cañamero da cabalo, e tras toda a xornada de camiño, escribe un retrato do día a día da posguerra e  da comarca estremeña de “Las Villuercas”.

8 de outubro, 1940

8 de outubro, 1940

8 de outubro, 1940. Parte II

8 de outubro, 1940. Parte II

8 de outubro, 1940. Parte III

8 de outubro, 1940. Parte III

_______________________________________________________

Transcrición:

“8.- Xornada hípica a Berzocana pra donde partimos as 9 da mañá a bon paso. Pra evitar as moitas voltas da estrada metémonos por empinados atallos entre jaras e castiñeiros. O paisaxe é vizoso e moi movido con arbolado abundante i os cabalos camiñan ben i en hora e meia chegamos ao fin da primeira etapa. Denantes de avistar o pobo arrodíllaseme o cabalo sin máis consecuencias que o susto.

Coidei que en Berzocana atoparía cabalos pra seguir a Navezuelas máis todos están traballando e terei que seguircos que trouxen, que por certo están faltos de comida.

Unha das escolas diste pobo está nun local vello, de cuia antigüidade da razón a lumieira da porta, que ostenta a data de 1638. Por riba dela hai unha curiosa pedra con algo así como tallos fosilizados, que seica abundan no pais. A outra ten local novo, pro abandoado.

Inmediatamente despois de xantar saimos pra Navezuelas por un camiño encosta que nos leva a estrada en construcción que ha de conducir a Solana de Cabañas. Mismo ao entrar nela o meu acompañante señálame con terror un valado de pedras no que unha inesquecible mañá do 1938 atopou os cadavres de seis infelices asesinados polos azules que estaban alí deitados e abandoados, espostos a ser pasto dos lobos. Procederon a enterralos piadosamente e un pastor que por alí pasou reconoceu niles a veciños dos arredores. Por todas partes, anque señan terras tan afastadas como estas, fican señaesda barbarie da nosa guerra civil.

Abondan por eiquí castiñeiros, sobreiros, encinas e carballos que lle dan a paisaxe un tono de frescor distinto do ardente das terras áridas e baixas desta provincia. Camiñamos envolveitos nunha nube de moscas que nos atormentan a nos e as cabaleirías. Poucos metros antes de Solana deixamos a estrada pra rubir unha empinada encosta moi traballosa pra os cabalos. O meu arrodillase outra vez e hai que deixalo descansar de cando en vez porque non pode co a súa ánima.

Aló no fondo do val SOlana parece unha aldeiña galega. A esquerda unha liña de corrales, mais a dreita unha cativa praza e despois a eirexa, todo circuídopor verdes hortas que prometen unha vida farta pra os veciños.

Coroamos a primeira liña de eminencias e descemos paseniño ao val por onde a garganta de Santa Lucía que surte de auga potable a Trujillo. En toda esta terra non se ve máis que unha cativa casa de labor illada no monte cara a que van uns rapaciños recadando tres porcos. A poucos de comenzar a subir vemos o embalse i o meu guía dime que no 1938 viñeron os roxos dende Alía e voaron parte da cañería deixando sin auga por tres días aos trujillanos.

Iste regato de Santa Lucía ven ser un dos que orixinan o río Almonte . O val, sumamente estreito fica reducido ao cauce do regato, así que tan pronto o cruzamos voltamos a rubir de novo ata un monto máis outo que o que vimos de pasar. Nas abrigadas hai casiñas como a que vimos ao baixar i están rodeadas de terras labrables arredándose unhas das outras pouco máis de cinco centos de metros. Os que nelas habitan deben levar vida de eremitas.

Dende o cumio da serra vese Navezuelas da outra aba do val deitado na aba da Villuerca. Agora baixamos pra loguo rubir por tereira vez en procura do pintoresco e rico pobo, engastado nun tapiz esmaltado de castiñeiros que por todas partes o cercan.

Casas baixas de pedra, con teitos de madeira tamén baixos e balcós arriquintados. Non se ven por eiquí as enxebres ventas cacereñas. O piso das rúas está feito de croios e hai algunhas perspectivas pintorescas. A situación do pobo fai que abonde en costas e non deixa de ter o seu sabor, sin chegar ao tipismo da Vera. Si as xentesson ocomo o seu pobo hai pra fiar pouco nelas, porqu aquil, sendo rico, aparente unha gran pobreza e non digamos das casas que son máis mouras por dentro que por fora.

Os labregos quéixanse da sequía e gorentan auga pra facer a sementeira e pra que abran os zonchos das castañas. Dende a terra de secano veñen eiquí diariamente as xentes para intercambiar os productos deixando pan e garabanzos en troques de patacas e fabas.

Despois dun paseiño entre lusco e fusco e de longa conversa sobre temas de actualidade ceo cos notables do país e deitome nun cuartiño onde caso dou co a cabeza no teito.”

Non vos esquezades de saciar a vosa curiosidade sobre este e outros proxectos visitando a web do Museo Provincial de Lugo.

O diario de Ben-Cho-Shey. As notas finais do 1936 e 1937

O día 21 de agosto, Xosé Ramón e Fernández-Oxea deixa de escribir no diario. Fará dous breves e tráxicos apuntamentos a xeito de síntese e epílogo. O primeiro, a finais do ano 1936 (non determina a data) e o segundo a finais de xaneiro de 1937. Xusto antes e despois do seu proceso de depuración, resolto coa suspensión de emprego e soldo e o desterro a Estremadura. Na exposición tedes o orixinal do expediente de depuración. Nunca na súa vida volvería a ter domicilio fixo en Galicia nin a traballar oficialmente nela.

Apuntamentos finais do diario de 1936

Apuntamentos finais do diario de 1936

Transcrición dos apuntamentos de finais do 1936:

“(…)

 Deliberadadamente deixei de tomar notas sobre a salvaxe revolución que asolaga o país; o rematar o ano o balance non pode ser mais desatroso e o número das mortes pasa de varios milleiros e o peor e que non se axexa o fin de esta tolice.

O pobre Blanco Torres caiu, como eu temía, asesinado n-unha estrada, e como il o Xacinto Santiago, o Elixio Nuñez, un comandante de carabineros e outro infeliz a quenes foron matar no Rodicio o día de Santos. O nombrar a todol-os asesinados sería interminable.

Mais con ser feroz e inhumán o dos asesinatos nos camiños, é mais refinado ainda a ficción dos consellos de Guerra nos que decote condenan a homes inocentes como Vega, Perez, Ramos, Abelairas e o Gobernador, entre os de Lugo e Victor Casas, Caamaño, Novás e mil e mil mais.”

Nota de 1937, parte 1

Nota de 1937, parte 1

Nota de 1937, parte  2

Nota de 1937, parte 2

Transcrición da nota de 1937:

“O feixismo e a cousa mais perturbadora que se pode un maxinar.

 A Galicia vivía en paz, eiquí non había o problema da terra, o paro obreiro era casi descoñecido, pouco a pouco ianse encarrilando as cousas e a promesa da autonomía puña espranzas nos corazós mais pesimistas. Por outra parte o conflicto relixioso non eisistía entre nos, onde os cregos gozaban de toda clas de respetos e ninguén se metía con iles, como confesaban os seus mesmos xornaes nos primeiros dias de xulio.

Os mismos feixistas non tiñan direito a queixarse do trato que se lles daba.  A Repúbrica respetou nos seus cárregos a todol- os cibdadáns sin lles preguntar que ideias tiñan; había pan pra todos e incruso podían conspirar contra o réxime sin que perigrasen as plazas respectivas. Por eso ten menos espricación esta barbarie feixista, iste terror feroz que se desencadeou sobre a nosa desdichada terra.

 Dende que estas bestas se apoderaron violentamente do mando comenzaron o imperio da inxustiza, do horror, do desbaraxuste, do latrocinio e de todal- as, calamidás imaxinables. Xentes pacificas de orden foron asesinadas pretestando que eran marxistas; homes encanecidos que deixaron o millor da sua vida no servicio do Estado vense desbotados dos carregos que ganaron co seu estudio e que honraron co seu talento; humildes xentes do agro vense roubadas e asadas a multas e depredaciós. En troques os sinvergonzas, os señoritos chulos e inútiles, os inmoraes, os funcionarios ineptos, os caciques indignos e canallas son protexidos i empoleirados pol-os “salvadores de España”. ¡Que digo protexidos! Iles mismo son os que dirixen e controlan esta subversión onde toda inmoralidade ten acollida.

 Así se ven a cotío istes desoladores exempros de menciñeiros ignorantes e sin clientela que acusan e non calan ata matar a compañeiros seus que se acreditaron pol-a sua valía e pol-a sua cencia; de mestres vagaceiros que endexamais traballaron nas escolas, preferindo os infelices a quen a sua vocación os levou a un verdadeiro apostolado do ensiño; de señoritos analfabetos que endexamais foron capaces de conquerir un emprego pol-o seu esforzo intelectual, arrempuxando a probes funcionarios pra ocupar iles os seus lugares, e así podríase seguir ata perdel-a pacencia.

 De eiqui a nosa afirmación de que o feixismo é destructor e inmoral ¡E pra instaurar un réxime tan noxento, valía a pena de asumir o pais na ruina e sacrificar tanto milleiros de vidas inocentes!

 Teño unha fé grande no trunfo do Goberno legal da Hespaña i esta miña fé non é unha cousa caprichosa, é filla e consecuencia da miña fé na eisistencia de un Deus xusto, de un Deus que premia ben e que castiga o mal. É por iso que Deus non pode axudar os criminaes e os ladrós; é por iso que Deus ten que condenar tanto asesinato de inocentes, tanto roubo e tanto inxustiza como se veñen cometendo dende que se produxo iste movemento “salvador”.  ¿Como é posible que un Deus que ordeou terminantemente: “non matarás” aprobe as mortes e os martirios que a cotío se fan? ¿Como poderá ser que un Deus que puxo no seu Decalogo o mandato “Non xurarás en vano no meu nome” deixe sin castigo os militares perxuros que faltando o seu honor e o seu xuramento traicionaron o Goberno pra dar lugar a esta horrenda matanza que sufrimos?

 Non, un Deus xusto, un Deus bon, como aquel en quen eu creo, non pode, xa non favorecer, nin xiquera aprobar tanto disparate, tanto mal; un Deus remunerador, de por forza ten que castigar o perxurio e o asesinato. Velaí o por qué da miña fé no trunfo defintivo do Goberno.

 29 de xaneiro de 1937

 Hoxe había na porta do Circulo un gran letreiro que rezaba: “Matando en la sombra”. Parecía un anuncio das fazañas feixistas e dos crimes que a cotío levan a cabo; nada mais axustado a realidade. Aquil letreiro era toda una elexía e unha evocación. As veces as peliculas teñen grandes acertos ainda que non sexa mais que no tídoo

 27 de xaneiro. Viaxe á Barrela.

28. Fusilamento do mestre de Muras.”

Non esquezades saciar a vosa curiosidade sobre este e outros proxectos visitando a páxina do Museo Provincial de Lugo.